Jdi na obsah Jdi na menu
 


První seminář Mladých demografů

Seminář Mladých demografů

Proměny demografického chování v čase a prostoru

Seznam abstraktů

1. 12. 2010, 16:30, učebna Z1, Albertov 6, 2. patro

 

Roman Kurkin
Vývoj plodnosti ve státech a regionech Evropské unie po roce 1991

Tento příspěvek vychází ze stejnojmenné diplomové práce, která se zabývala vývojem plodnosti ve státech a regionech Evropské unie v kontextu konvergenčních a divergenčních trendů. Cílem příspěvku je prezentovat analytická i teoretická zjištění diplomové práce. Evropská unie je pro účely analytické části rozdělena na západní a východní část. V západní části Evropské unie nebyl oproti očekávání pozorován zřejmý konvergenční trend úrovně plodnosti a její prostorové vzorce zůstaly stabilní. Východní část prošla výrazným poklesem intenzity plodnosti, který způsobil její konvergenci a zastínil probíhající změny územního obrazu plodnosti.

 

 

Šarka Šustová
Vliv HIV/AIDS na porodnost a plodnost v Republice Jižní Afrika

HIV/AIDS představuje pro mnoho zemí velký problém. Mezi tyto země patří i Republika Jižní Afrika, ve které je v současné době nakaženo více než 5 milionů osob. HIV/AIDS silně ovlivňuje chod celé země, demografickou situaci nevyjímaje. Jak působí HIV/AIDS na porodnost a plodnost v této zemi bude hlavním předmětem tohoto příspěvku. Je plodnost žen nakažených virem HIV vyšší nebo nižší než plodnost žen tímto virem neinfikovaných? Na plodnost žen v jakých věkových skupinách má HIV/AIDS největší vliv? Odpovědi na tyto otázky poskytne tento příspěvek, který bude také diskutovat faktory, které ovlivňují rozdílné působení HIV/AIDS na porodnost a plodnost u jednotlivých skupin žen.

 

Klára Hulíková
Brassova relační metoda a její užití v analýze úmrtnosti

Brassova relační metoda je řazena mezi modelové úmrtnostní tabulky používané v demografii primárně ke dvěma účelům – k vyjadřování úmrtnostních poměrů pro populace, kde nejsou dostupná spolehlivá data, a k prognózování možného budoucího vývoje úmrtnosti. Právě pro druhou uvedenou potřebu je tato metoda užitečná, neboť díky ní je možné budoucí vývoj odhadovat pomocí pouhých dvou parametrů, které se standardně extrapolují pomocí přímky. V rámci příspěvku je metoda aplikována na česká data a pomocí lineární extrapolace hodnot parametrů jsou provedeny odhady budoucího vývoje úmrtnosti. Potvrdilo se, že pro odhad vývoje úmrtnosti ve středním věku (mezi cca 35 a 70 lety) poskytuje metoda poměrně kvalitní výsledky. Pro potřeby prognózování úmrtnosti v nejvyšších věcích může metoda sloužit jako doplňující k jiným metodám prognózování. 

 


Seminář byl povinný pro studenty, kteří mají v tomto semestru zapsaný Seminář k vybraným demografickým problémům. Na základě rozhodnutí předsedkyně oborové rady doktorského studijního programu Demografie (prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.) byl seminář povinný pro studenty doktorského studijního programu. Prezence s účastí na semináři byla předána paní profesorce.

 

Klára Hulíková Tesárková & Luděk Šídlo
organizátoři semináře